Mabiss

MB-59HS

SYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH

Izolacyjność termiczna Uf
> 1,8 W/(m2K)

Przepuszczalność powietrza
KL. 3 EN12207

Wodoszczelność
EN 12208

Obciążenie wiatrem
Kl. C3 EN12210

Systemy drzwi podnoszono-przesuwnych tworzą prześwietlone pomieszczenia i wizualnie łączą wnętrze z otwartą przestrzenią zewnętrzną. Drzwi balkonowe podnoszono-przesuwne z przegrodą termiczną – MB-59HS służą do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, które cechuje wysoka skuteczność izolacji termicznej, akustycznej oraz szczelności na wodę i  przenikanie powietrza. System ten urzeczywistnia wszystkie wymogi dotyczące oszczędzania energii i ochrony środowiska. Parametry drzwi balkonowych wykonanych w technologii systemu MB-59HS przekraczają wymagania najostrzejszych, obowiązujących przepisów i norm. 

Podwyższona izolacja drzwi podnoszono-przesuwnych

Cechą charakterystyczną systemu MB-59HS jest usytuowanie konstrukcyjne profili drzwi balkonowych, która wynosi: 59 mm – skrzydło, 120 mm – ościeżnica 2-szynowa, 199 ościeżnica 3-szynowa.

Profile stosowane w systemie podnoszonych drzwi balkonowych mają konstrukcję trzykomorową.  W centralnej części profili umieszczono komorę izolacyjną, która ma lokalizację pomiędzy kształtowymi przekładkami termicznymi o szerokości 50, 42, 36, 34 mm. W drzwiach balkonowych wprowadzono rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie, bez zmiany podstawowych profili i akcesoriów, dwu wariantową konstrukcję różniącą się skutecznością izolacji termicznej.

Pierwszy wariant  drzwi balkonowych przesuwno-podnoszonych – MB-59HS ST, z pustą komorą centralną posadowioną między przekładkami termicznymi, cechuje się najniższą izolacyjnością termiczną.

Drugi wariant systemu drzwi balkonowych – MB-59HS HI z komorą centralną jest wypełniony specjalnym wkładem izolacyjnym lub przekładkami termicznymi, które dzielą wewnętrzną komorę powietrzną na dwie części, które cechuje zdecydowanie wyższa izolacja termiczna. Dzięki dwuwariantowej konstrukcji uzyskano możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników oczekujących różnorodnych parametrów izolacji termicznej, zachowano niskie koszty magazynowania elementów systemowych,  obniżono koszty produkcji drzwi, a tym samym ceny końcowej.

Stosunkowo niski współczynnik przenikalności cieplnej ram drzwi balkonowo przesuwnych, uzyskano, dzięki szerokim przekładkom termicznym, wkładom polietylenowym oraz komorowym profilom tworzywowym montowanych w komorach lokalizacji izolacji termicznej.

Drzwi podnoszono przesuwne w energooszczędnych domach

Wysoką szczelność na wodę i powietrze drzwi balkonowych podnoszonych uzyskano dzięki specjalnie ukształtowanym uszczelkom przymykowym i przyszybowym oraz okuciom umożliwiającym opadnięcie skrzydła na ościeżnicę w końcowym etapie zamykania skrzydła drzwi balkonowych.

W systemie MB-59HS uszczelki przyszybowe i przymykowe wewnętrzne montuje się w sposób ciągły. Uszczelki bez przycinania, w narożach, łączone są w połowie długości górnych poprzeczek ram drzwiowych. Uszczelkę przymykową skrzydła drzwi balkonowych przycina się pod kątem 45° i klei w narożach lub przycina się pod kątem 90° i przykleja do gumowego narożnika futryny. Tak przeprowadzony sposób montażu uszczelek gwarantuje bardzo dobrą szczelność uniemożliwiającą przenikanie wody i powietrza.

Systemy drzwi podnoszono-przesuwnych MB-59HS  oferuje szeroką gamę opcji projektowania, otwierania i instalacji dla energooszczędnych nowych budynków i renowacji. Systemy drzwi podnoszono-przesuwnych – MB-59HS  optymalnie spełniają wymagania dotyczące łatwości obsługi, izolacji termicznej i bezpieczeństwa. Zaawansowane technicznie wielokomorowe profile systemów drzwi podnoszono-przesuwnych zapewniają wysoki poziom wiatroszczelności, szczelności na zacinający deszcz oraz zoptymalizowaną izolację akustyczną.